nikOOchronieKlientowSklepow article

NIK przeprowadziła kontrolę systemu ochrony klientów sklepów internetowych w Polsce. Wynika z niej, że polscy e-konsumenci są pod dobrą opieką, mają dostęp do bezpłatnych porad prawnych a skargi, w większości przypadków, rozstrzygane są rzetelnie i terminowo.

W raporcie NIK zwrócono także uwagę na dostępny w Polsce, europejski system certyfikacji Euro-Label, dzięki któremu zakupy w sieci mogą być jeszcze bardziej bezpieczne.

Ilość e-konsumentów rośnie, a wraz z nią ilość pytań o prawa i obowiązki sprzedawców oraz, niestety, ilość skarg. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak działa w Polsce system ochrony klientów robiących zakupy w sklepach internetowych oraz na portalach aukcyjnych. Wyniki są pozytywne. Stwierdzono, że konsumenci mają zapewniony dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego prowadzonego przez rzeczników konsumentów działających w strukturach samorządu terytorialnego oraz przez organizacje konsumenckie, a skargi rozpatrywane są rzetelnie i zazwyczaj terminowo.

W raporcie poza odniesieniem się do bieżących działań prowadzonych przez UOKIK i współpracujących z nim organizacji konsumenckich, podkreślono potrzebę tworzenia i promowania rozwiązań, mających na celu zwiększenie ochrony konsumentów dokonujących zakupów on-line. Zwrócono uwagę na obecny już na polskim rynku, europejski system certyfikacji Euro-Label, którym w Polsce zarządza Instytut Logistyki i Magazynowania – Instytut Badawczy podległy Ministerstwu Gospodarki.

Certyfikat Euro-Label Bezpieczne Zakupy może uzyskać każdy sklep internetowy, który wykaże się znajomością prawa w zakresie ochrony konsumentów oraz uzyska pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez niezależnych ekspertów. Certyfikując witrynę przedsiębiorca uzyskuje m.in. możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu prawa związanego z e-commerce oraz komfort związany z dostępem do bieżących informacji o zmianach w prawie. Otrzymuje także nowy atut dla działań promocyjnych i marketingowych. Klienci sklepów legitymujących się znakiem Euro-Label mają pewność bezpiecznych zakupów, natomiast w przypadku ewentualnych problemów mogą skorzystać z systemu pozasądowego rozstrzygania sporów.

certyfikatEuroLabel

System certyfikacji Euro-Label działa z powodzeniem w kilku z największych krajów europejskich. Jego międzynarodowy charakter ułatwia prowadzenie sprzedaży transgranicznej oraz pozyskanie zaufania klientów z innych krajów. Spośród e-sklepów działających w Polsce, w ostatnim czasie certyfikat otrzymały Praktiker oraz Douglas. Więcej informacji o certyfikacie dostępnych jest na stronach www.euro-label.com oraz www.euro-label.com.pl.

Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska

Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Jako organizacja krajowa GS1 Polska zarządza systemem GS1 w Polsce skupiającym 19 tysięcy przedsiębiorstw. Wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów i nowych zastosowań opartych między innymi na kodach kreskowych. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej w ramach projektów UE z obszaru logistyki i ICT.

Zdjęcie: sxc.hu