Katowice, 14 sierpnia 2018 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów w logistyce kontraktowej, podsumował działalność w 2. kwartale 2018 roku. W tym okresie przychody firmy wzrosły o 8,3 proc.* do poziomu 353 mln EUR. Grupa ID Logistics podpisała nowe kontrakty i uruchomiła kolejne centra dystrybucyjne, tym samym umacniając swoją pozycję na rynku logistyki kontraktowej. W 1. półroczu 2018 roku przychody osiągnęły poziom 680,4 mln EUR i wzrosły o 6,1 proc.*

Grupa ID Logistics odnotowała dobre wyniki w każdym z 17 krajów, w których prowadzi swoją działalność.  Największą dynamikę wzrostu osiągnięto we Francji, na macierzystym rynku Grupy. Dzięki pozyskaniu nowych kontraktów w 2. kwartale przychody wyniosły 175,8 mln EUR i wzrosły o 10,3 proc, podczas gdy w 1. kwartale było to 3,1 proc. Z kolei przychody z działalności na rynkach międzynarodowych (poza Francją) zwiększyły się o 6,4 proc.* do 177,5 mln EUR, mimo niekorzystnych wpływów kursów walut szczególnie odczuwanych w Argentynie i Brazylii.  Dla porównania, w 1. kwartale przychody Grupy z działalności międzynarodowej wzrosły o 4,5 proc.

ROZWÓJ BIZNESU

ID Logistics konsekwentnie bierze udział w konkurencyjnych przetargach i zwiększa udziały na rynku logistyki kontraktowej w każdym z krajów, gdzie prowadzi działalność. W 2. kwartale br. Grupa ID Logistics podpisała wiele nowych kontraktów, rozszerzyła zakres współpracy z dotychczasowymi klientami i uruchomiła kolejne centra dystrybucyjne.

We Francji Conforama powierzy ID Logistics zarządzanie nowym magazynem, który zostanie uruchomiony w Tournan en Brie w regionie paryskim. Obiekt o powierzchni 177 tys. mkw., obsługiwany przez około 400 pracowników, będzie jednym z największych tego typu magazynów w Europie. Operator będzie wspierać transformację wielokanałowej sprzedaży swojego klienta, odpowiadając za zorganizowanie wszystkich przepływów towarów w jednej lokalizacji, co z kolei umożliwi mu rozszerzenie portfolio produktów i skrócenie czasu dostawy. W Rosji ID Logistics zwiększył zakres współpracy z siecią handlową Auchan. W ciągu najbliższych tygodni operator uruchomi aż trzy krajowe magazyny o łącznej powierzchni 50 tys. mkw. Dwa z nich będą nowymi obiektami, natomiast trzeci to przejęcie już istniejącego magazynuW Holandii Grupa rozszerzyła współpracę z PPG Industries (światowy lider w produkcji farb, lakierów, materiałów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła i włókien szklanych), przejmując obsługę centrum dystrybucyjnego PPG w Amsterdamie. Magazyn o powierzchni 16 tys. mkw. wyposażony jest w zautomatyzowany system przyjęcia, magazynowania i wydania oparty na przenośnikach i układnicach paletowych. To właśnie stąd artykuły oferowane przez jednostkę biznesową Architectural Coatings dostarczane są do sieci detalicznych i innych odbiorców w krajach Beneluksu, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

ID LOGISTICS W POLSCE

W 2. kwartale również w Polsce ID Logistics utrzymało dynamiczne tempo rozwoju, zgodnie z przyjętym planem.

W 2018 roku powinien nastąpić bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży ID Logistics w Polsce, z oczekiwanym wzrostem na poziomie ponad 20 proc. Będzie to możliwe głównie dzięki 3 nowym magazynom, które uruchomiliśmy w 2017 roku (Gliwice dla Mieszko, Bydgoszcz dla Carrefour i Grodzisk Mazowiecki dla Pepsico), ale także dzięki wzrostowi wolumenów i rozszerzaniu zakresu usług we wszystkich naszych magazynach” mówi Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics Polska. „W pierwszym półroczu 2018 roku skupiliśmy się przede wszystkim na pełnej stabilizacji nowych aktywności, i to jest już zakończone. Teraz pracujemy nad projektami, które mają być realizowane w drugim półroczu, w tym rozwijaniem współpracy z naszymi nowymi i obecnymi klientami, np. e-commerce dla Norauto, oraz w magazynach. W kontekście bardzo trudnego rynku pracy rozwój jest możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy z klientem, strategii silnie ukierunkowanej na innowacyjność i dużego nacisku na zarządzanie zasobami ludzkimi”.

*przy stałych kursach wymiany walut.

Źródło: PRlogistics.pl
Fot: PRlogistics.pl