Ograniczenie handlu w niedziele w obecnej formule, czyli dwóch niedziel handlowych w miesiącu, nie wprowadziło znaczniejszych zmian w życiu Polaków – 4 na 10 respondentów nie zauważyło w swoim życiu istotniejszych zmian. W przypadku pozostałych efekty możemy podzielić na dwie kategorie – odnoszące się do zachowań ekonomicznych (zwyczajów zakupowych) oraz zwyczajów społecznych.

Jednym z częstszych argumentów podnoszonych za wprowadzaniem zakazu handlu w niedziele było wzmocnienie pozycji sklepów osiedlowych, którzy z uwagi na skalę obrotów nie byli w stanie zapewnić konkurencyjnych cen sprzedawanych produktów tracąc tym samym klientów na rzecz dużych sieci handlowych. Jak pokazują badania polscy konsumenci wobec wprowadzonych ograniczeń zdecydowali się na dwie główne postawy:

  • Zwiększenie częstotliwości robienia zakupów na zapas, do czego zresztą skwapliwie zachęcają sieci handlowe oferując promocyjne zakupy w soboty poprzedzające niedziele niehandlowe. Pewna część konsumentów zwiększyła częstotliwość robienia zakupów w sklepach internetowych. W efekcie nawet czynne w weekendy lokalne sklepy, często rodzinne biznesy, nie odczuwają zwiększonego zainteresowania ze strony konsumentów, dla których w dalszym ciągu kryterium niższej ceny okazuje się być kluczowym argumentem dla decyzji o wyborze miejsca robienia zakupów. Przodują w tym rzecz jasna duże sieci handlowe i oczywiście sklepy internetowe. Na zmianę zwyczajów zakupowych w reakcji na zakaz handlu w niedziele wskazuje ogółem jedna trzecia konsumentów.
  • Zwiększenie ilości czasu spędzanego w gronie bliskich osób (rodziny, przyjaciół) – spotkania, wyjścia do kina czy restauracji, ale też czas spędzany w domu (poświęcony na czytanie książek czy oglądanie TV).

Analizując wypowiedzi respondentów możemy stwierdzić, że wprowadzenie niedziel niehandlowych przyniosło efekty nie do końca zgodne z założeniami przyświecającymi reformie. Co prawda można zaobserwować zwiększenie zaangażowania Polaków w życie rodzinne czy częstsze uczestnictwo w kulturze, to jednak korzyści może nie odczuć druga obok pracowników grupa potencjalnych beneficjentów wprowadzonej zmiany, jakim są właściciele lokalnych, osiedlowych sklepów. Ograniczenie możliwości robienia zakupów w niedziele utrzymało klientów w dużych sklepach sieciowych albo korzyści odnoszą sklepy internetowe.

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Fot: Fotolia