Spółka CDRL zanotowała w kwietniu 13,1 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 1,7 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce. Przekłada się to na wzrost o odpowiednio 7% i 69% w porównaniu do kwietnia poprzedniego roku. Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień, polska sieć Coccodrillo wypracowała 45,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

„Mamy za sobą kolejny udany miesiąc. Przygotowując kolekcje wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszym klientów, stawiamy na dobre jakościowo produkty. Dzięki temu nasze ubrania są chętnie kupowane, a dodatkowo utrzymaliśmy tendencję wzrostu, pomimo aż 4 niehandlowych niedziel w ubiegłym miesiącu.”- powiedział prezes Marek Dworczak.

Przez pierwsze cztery miesiące 2018 roku, spółka wypracowała 7,1 mln zł przychodów w kanale e‑commerce. Przekłada się to na 51% wzrost w porównaniu do okresu styczeń-kwiecień 2017 roku.

W 2017 roku wszystkie przychody grupy CDRL, w tym również eksportowe wyniosły 230,3 mln zł i były o 13,1% wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 29,6 mln zł, co oznacza wzrost o 33,9%. Zysk netto wyniósł 13,4 mln zł i był nieco niższy niż przed rokiem, co jest efektem wyceny walutowych kontraktów terminowych.

W roku 2017 w skład handlowej Grupy wchodziło 500 punktów handlowych. Oznacza to wzrost o 3% w stosunku do roku 2016. Z tego 249 placówek to sklepy w Polsce, 140 jest zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej a 111 – poza nią.

W 2018 spółka realizuje plan optymalizacji krajowych punktów sprzedażowych oraz otwarcie 30-40 nowych sklepów za granicą.

O SPÓŁCE:

Grupa CDRL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ubranek dla dzieci i młodzieży marki Coccodrillo. Uzupełniającą ofertę Spółki stanowi obuwie dziecięce (własnej produkcji oraz innych producentów) oraz zabawki i akcesoria (innych producentów). Spółka ma wiodącą pozycję na rynku polskim a także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działa też w wielu innych państwach Unii Europejskiej a także poza nią. Głównymi celami Spółki na najbliższe lata są umocnienie swojej pozycji na rynku poprzez rozwój sieci sprzedaży, w tym rozwój sprzedaży przez Internet oraz wzbogacenie i rozbudowa asortymentu obuwia dziecięcego.