Frustracja, niezadowolenie z pracy i potrzeba niezależności – to główne czynniki, które skłaniają Polaków do zakładania własnego biznesu. Osoby, które decydują się na taki krok, są świadome swoich kompetencji, nie skupiają się na brakach, mają większą skłonność do ryzyka i godzą się z możliwością popełnienia błędu.

Jak wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w Polsce jest obecnie około 1,84 mln aktywnych przedsiębiorstw, a ich liczba systematycznie rośnie. Większość (99,8 proc.) stanowią mikro-, małe i średnie firmy. Dane przytaczane w „Raporcie o stanie sektora MSP w Polsce 2016” przez PARP wskazują, że w porównaniu z innymi krajami UE Polska zajmuje 6. miejsce pod względem liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw. Gorzej wypada za to w odniesieniu do populacji kraju. Na 1 tys. mieszkańców przypada średnio 41 firm, co zapewnia nam 22. pozycję w UE. Przodują Czesi, Portugalczycy, Słowacy i Szwedzi.

Przedsiębiorstwa filarem polskiej gospodarki

Sektor przedsiębiorstw jest filarem polskiej gospodarki, odpowiadając za 73,5 proc. PKB i 9,1 mln miejsc pracy. Wartość wytworzona przez małe i średnie firmy stanowi niecałe 20 proc. Największy udział w tworzeniu polskiego PKB mają jednak mikroprzedsiębiorstwa, które odpowiadają za ponad 30 proc. tej wartości.

Statystyki pokazują, że od trzech lat nie słabnie również skłonność Polaków do zakładania mikroprzedsiębiorstw. Samozatrudnienie jest coraz popularniejsze, a w bazie REGON zarejestrowanych jest około 3 mln osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Te liczby potwierdzają, że Polacy są coraz bardziej przedsiębiorczy i skłonni do zakładania własnych biznesów.

Portret właściciela polskiej firmy

Na zlecenie ING Banku Śląskiego firma badawcza IZMAŁKOWA Consulting przeprowadziła badanie, którego celem było zrozumienie zjawiska przedsiębiorczości wśród Polaków oraz zrozumienie potrzeb i celów mikroprzedsiębiorców, którzy decydują się na założenie własnego biznesu. Wynika z niego, że takie osoby mają kilka charakterystycznych cech: dostrzegają raczej szanse, a nie zagrożenia, myślą przez pryzmat możliwości i szans, a nie barier czy zagrożeń. Jak się również okazuje składowe genu przedsiębiorczości to: widzieć szanse, a nie zagrożenia, być panem swojego losu, być gotowym na konfrontację, rozwijać się w sposób nieskończony, być perfekcjonistą w 80 proc.

Z badań wynika, że podstawowe czynniki, które motywują Polaków do zakładania własnych mikrobiznesów to frustracja i niezadowolenie z dotychczasowej pracy oraz potrzeba większej niezależności. Ludzie, którzy decydują się na taki krok, są świadome swoich zasobów i umiejętności oraz możliwości, jakie one stwarzają. W każdej sytuacji dostrzegają szansę na zrobienie interesu, niezależnie od branży czy okoliczności. Osoby przedsiębiorcze są znacznie bardziej skłonne do ryzyka i mają zaufanie do swoich umiejętności i wiedzy. Mają poczucie sprawczości – przekonanie, że każdy sukces i porażka są zależne od ich decyzji. Tylko 15 proc. polskich przedsiębiorców uzależnienia swój sukces od czynników zewnętrznych, podczas gdy 85 proc. uznaje wyłącznie własne sprawstwo. Osoby te nie wierzą w szczęście, polegają za to na ciężkiej pracy i determinacji. Nie uznają też pecha ani nie zrzucają winy na innych – potrafią przyznać się do błędu i szukać rozwiązań.

Źródło: Newseria Biznes
Fot. Pexels (CCO)