Do 3,2 proc. PKB agencja Moody’s podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 r. Poprzednia, opublikowana przez Moody’s w styczniu br., wynosiła 2,9 proc. W uzasadnieniu zmiany analitycy agencji przywołują zarówno dobre dane z rynku pracy ogłoszone w marcu, jak i wyniki dotyczące PKB za czwarty kwartał 2016 r., zaprezentowane w lutym br. Choć skala rewizji prognoz nie jest duża, to zdecydowanie następuje w pożądanym kierunku. Analiza potwierdza zatem przejściowy charakter spowolnienia, a także wskazuje na odwrócenie trendu spowolnienia, które było widoczne już w danych dotyczących PKB za czwarty kwartał.

Utrwalenie tych pozytywnych tendencji, skłania wiele ośrodków do rewizji swoich prognoz.

– W naszej ocenie, pomimo istniejących ryzyk oraz utrzymującej się niepewności, których źródła znajdują się w znacznym stopniu poza Polską, ocena perspektyw polskiej gospodarki jest zbyt ostrożna. Oczekujemy, że wzrost gospodarczy osiągnie poziom zakładany w dokumentach rządowych

– zaznaczył Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. Ustawa budżetowa zakłada wzrost o 3,6 proc. PKB.

W ostatnim czasie prognozę wzrostu PKB, do 3,7 proc., podniósł Narodowy Bank Polski. Prognozy analityków rynkowych i innych ośrodków prognostycznych wskazują zatem, że istnieje dość powszechne przekonanie co do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 r.

– To oczywiście bardzo cieszy, ale też wcale nas nie dziwi. Polska gospodarka jest stabilna i dzięki dzianiom rządu wchodzi na ścieżkę trwałego wzrostu. Zauważają to nie tylko eksperci, ale także zwykli Polacy, którzy poprawę warunków życia odczuwają na co dzień

– powiedział wicepremier Morawiecki.

Dodatkowo rekordowo spada bezrobocie, co potwierdzają dane GUS – w lutym wyniosło ono jedynie 8,5 proc. Dość wyraźnie poprawiają się też przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce. Po raz pierwszy, w sondażu prowadzonym przez CBOS od kilkunastu lat, przeważają osoby zadowolone z sytuacji rynku pracy. Obecnie jedna trzecia badanych (32 proc., od marca 2016 roku wzrost o 15 punktów procentowych) dobrze wypowiada się o krajowym rynku pracy. W ciągu roku o połowę – z 49 do 25 proc. – zmniejszył się natomiast odsetek negatywnych opinii na temat rynku pracy w Polsce.

Fot. Fotolia
Źródło: PAP