Aktywizacja zawodowa kobiet może przynieść polskiej gospodarce nawet 180 mld zł, co przełożyłoby się na wzrost PKB o 1 proc. Dlaczego więc potencjał kobiet nie jest należycie wykorzystywany?

Od 2010 r. ponad milion Polaków przeszło na emeryturę. W samym roku 2017 spodziewane jest odejście kolejnych 500 tys. Nie jest to sytuacja korzystna dla polskiej gospodarki. Na rynku pracy są jednak grupy społeczne, których potencjał nie jest odpowiednio wykorzystywany. Jedną z tych grup są kobiety.

Dlaczego Polki nie są tak aktywne zawodowo jak Europejki?

Jak pokazuje raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, współczynnik aktywności zawodowej Polek jest nadal mniejszy od średniej europejskiej. W naszym kraju aż 4 na 10 kobiet w wieku produkcyjnym nie pracuje ani nie szuka pracy. Według badań, gdyby w najbliższych latach udało się zwiększyć aktywność zawodową Polek w wieku 20–64 lata do poziomu krajów UE-15, polska gospodarka do 2025 r. zyskałaby 90–180 mld zł, co przełożyłoby się to na wzrost PKB o 1 proc.

Nie najlepiej wygląda również sytuacja z przedsiębiorczością kobiet.

40 proc. Polek deklaruje, że ma wiedzę i kompetencje do tego, żeby podjąć działalność przedsiębiorczą. Natomiast mamy trzeci najgorszy wynik, jeżeli chodzi o wiarę we własne możliwości i chęć ryzykowania. Dlatego trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby zmotywować kobiety do podejmowania wyzwań w obszarze przedsiębiorczości

– mówi Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services.

Jak zachęcić Polki do aktywności zawodowej? Na pewno potrzebne jest do tego zaangażowanie rządu, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. W aktywizacji zawodowej Polek znacznie pomogłyby również zmiany prawne, które umożliwiłyby łatwiejsze godzenie pracy z macierzyństwem.

Przeczytaj również: Fotel prezesa – dla wielu kobiet nadal trudno dostępny

Dostarczył InfoWire
Fot. Fotolia