Paliwo pozyskiwane z samochodów, wydobywanie surowców ze składowisk, roboty, ograniczenie zbiórki odpadów do trzech frakcji – to tylko niektóre z prognoz dotyczących recyclingu Christera Forsgrena, dyrektora ds. technicznych i środowiskowych w Stena Recycling International.

W gospodarce o obiegu zamkniętym będziemy wytwarzać mniej odpadów oraz kupować usługi i funkcje, a nie produkty. Już teraz wielu producentów zgodnie ze zaktualizowanymi wymogami Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta wytwarza opakowania, które mogą być ponownie wykorzystywane, a także naprawiane niewielkim kosztem. Widoczny jest również inny trend, polegający na dzieleniu się z innymi urządzeniami, z których rzadko korzystamy np. kosiarkami.

– W ciągu ostatnich 20-30 lat zdaliśmy sobie sprawę z tego, że prawie wszystkie zasoby surowców są już na wyczerpaniu. Na szczycie listy znajdują się czysta woda i węglowodory. Z powodu zapotrzebowania na surowce i energię, recykling musi wzrosnąć. Wszystkie materiały oprócz rtęci, azbestu, arsenu i kilku innych zawsze powinny być poddawane temu procesowi

– mówi Christer Forgsen.

Pieniądze na wysypiskach

Ponad 99% tego, co obecnie znajduje się na składowiskach, to materiał, którego potrzebujemy, jednak koszt recyklingu jest obecnie wyższy niż koszt posłużenia się materiałem pierwotnym. Już za niespełna 10 lat wydobywanie surowców ze składowisk stanie się dziedziną biznesu, ponieważ zawartość pierwiastków, takich jak miedź czy złoto na starych składowiskach odpadów jest wyższa niż w wydobywanej aktualnie rudzie.

Paliwa będą wytwarzane z… samochodów

W przyszłości mobilność będzie wymagała projektowania lżejszych pojazdów. Współczesny samochód waży powyżej 1000 kg, a rzadko przewozi ładunek cięższy niż 100 kg, co oznacza, że w praktyce transportuje się nim ładunek stanowiący mniej niż 10 proc. jego masy. Projekty o lekkiej konstrukcji, np. konstrukcje warstwowe czy materiały i laminaty wykonane z długich włókien termoutwardzalnych, są bardzo trudne do recyklingu. Spalanie takich odpadów zostanie zastąpione przez gazyfikację, a wyprodukowany w ten sposób gaz syntezowy będzie mógł zastąpić węgiel, ropę naftową czy gaz ziemny. Gaz syntezowy, tlenek węgla i wodór gazowy można przekształcać w metanol, który jest paliwem łatwym do przechowywania.

Forsgren wskazuje również na możliwość wykorzystania robotów w branży gospodarki odpadami. Zastosowanie ich w dziedzinie recyklingu jest nadal bardzo ograniczone. Roboty głównie pomagały głównie przy demontażu, co jest już faktem w przypadku odpadów budowlanych i pochodzących z wyburzania. Jak zawsze potrzebne będzie również zaangażowanie obywateli. Przetwarzanie zmieszanych odpadów przez zakłady recyklingu odpadów materiałowych (ang. MRF) pozwoli zbierać tylko trzy frakcje: odpady do recyklingu, odpady biologiczne oraz odpady służące do wytwarzania energii. Odpady do recyklingu zostaną posortowane na żelazo, aluminium, PET, polietylen, papier itp. przy użyciu współczesnej technologii maszyn sortujących w połączeniu z bardziej zaawansowanymi robotami.

Fot. Fotolia