7 marca na Giełdzie Papierowych Wartościowych zadebiutował UNIMOT S.A. Czym zajmuje się wchodząca na giełdę spółka? Sprawdźcie.

Prawa do akcji UNIMOT serii J wyemitowane podczas oferty publicznej zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. Do obrotu trafiło 2,2 mln PDA UNIMOT, z czego w ofercie publicznej 440 tys. zostało przydzielone inwestorom indywidualnym. W tym samym czasie do obrotu na rynku regulowanym trafiły akcje UNIMOT dotychczas notowane na rynku NewConnect.

– To dla nas wyjątkowy moment, pełen emocji. Uroczystość debiutu jest ukoronowaniem ciężkiej pracy ostatnich kwartałów włożonej w rozwój spółki i przeprowadzenie oferty publicznej. Jestem przekonany, dzięki środkom pozyskanym w ofercie publicznej i z nowymi akcjonariuszami na pokładzie będziemy mogli przyspieszyć rozwój Grupy UNIMOT

– powiedział podczas uroczystości debiutu Robert Brzozowski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A. prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Spółka w ramach przeprowadzonej oferty publicznej pozyskała na realizację celów emisyjnych ok. 96,3 mln zł (netto). Zgodnie z prospektem emisyjnym, pozyskane środki UNIMOT zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego wykorzystywanego w obrocie paliwami, rozwój w Polsce sieci stacji paliw AVIA, a także stworzenie aplikacji tankuj24 do sprzedaży paliw on-line. Spółka nie wyklucza również przeznaczenia części środków na realizację celów akwizycyjnych.