Pomimo napływu ponad 1,3 mln cudzoziemców w 2016 rok, nadal 33 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma problemy ze znalezieniem pracowników. Odpowiedzią na rozwiązanie kadrowych kłopotów może być zatrudnienie pracowników zza wschodniej granicy.

Z najnowszego raportu Work Service „Barometru Rynku Pracy VII” wynika, że już 4 na 10 firm planuje zatrudnić Ukraińca, żeby zapełnić puste wakaty.

Cudzoziemcy poszukiwani do zakładów produkcyjnych i dużych firm

Z najnowszego „Barometru Rynku Pracy VII” wynika, że pracowników z Ukrainy najczęściej poszukują duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 osób, które prowadzą masowe rekrutacje. W tej grupie niemal co druga firma (49,1 proc.) planuje zatrudnić pracowników zza wschodniej granicy, głównie na stanowiska niższego szczebla. Wyraźne niedobory kadrowe widoczne są również w branży produkcyjnej, w której niemal 56 proc. pracodawców deklaruje chęć zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy z branży handlowej i usługowej rozważają rekrutacje pracowników z Ukrainy odpowiednio w 38,9 proc. i 33,8 proc. przypadków. Od rynkowych trendów wyraźnie odbiega sektor publiczny, który znacząco zaniża zbiorczą statystykę (39 proc.) z wynikiem na poziomie 5 proc. wskazań.

W ostatnich miesiącach obserwujemy nowy trend związany z chęcią zatrudniania pracowników z Ukrainy na stanowiska wymagające kwalifikacji. Z naszych badań wynika, że rekrutacje na pracowników średniego szczebla stanowią już dziś ponad 28 proc. zgłaszanego zapotrzebowania na kandydatów zza granicy

– podkreśla Marek Śliwiński, Dyrektor Linii Biznesowej Ukraina w Work Service S.A.

Marek Śliwiński podkreśla jednak, że znaczna część pracowników ze wschodu przyjeżdża na podstawie uproszczonej procedury oświadczeń, na okres 6-miesięczny. Pół roku to jednak zbyt krótki okres czasu, aby wejść na specjalistyczne stanowisko, a możliwości przedłużenia zatrudnienia na podstawie zezwolenia o pracę są dość ograniczone ze względów biurokratycznych.

Czy pracownik z Ukrainy jest tańszy?

Rozszerzona wersja artykułu ukaże się w kwietniowym wydaniu e-magazynu „Handel w Polsce”.