Jak wynika z analiz ekspertów Grupy Real2B w bieżącym roku budowa centrów i parków handlowych skoncentruje się mocnej na mniejszych miejscowościach. Obecny trend widoczny jest na rynku od dwóch lat.

Co wpływa na rozwój centrów handlowych w mniejszych miastach?

Na panujący trend wpływ mają dwa czynniki: wzrost zamożności Polaków i uruchomione dotacje unijne. Pierwszy z nich ma wpływ na wysoki indeks siły nabywczej mieszkańców mniejszych miejscowości oraz decyzję o migracji mieszkańców z centrum miast na obrzeża aglomeracji. Natomiast dotacje unijne dostarczają znaczny zastrzyk gotówki na rozbudowę infrastruktury drogowej.

Z informacji zawartych w raporcie PRCH Retail Research Forum, I poł. 2016 r. wynika, iż średnia ilość środków, jakimi dysponują mieszkańcy miast przypadająca na 1 m kw. istniejącej i budowanej powierzchni, wynosi obecnie 47 800 złotych. W ujęciu łącznym większą od średniej dla wszystkich miast ilością środków dysponują mieszkańcy największych aglomeracji, a także miast małych (poniżej 100 tys. mieszkańców) – odpowiednio 50 700 oraz 56 600 PLN rocznie na 1 m kw.

Ten sam wzrost zamożności Polaków z małych miejscowości, lecz obserwowany w dużych miastach, powoduje zjawisko „rozlewania się” miast na obrzeża aglomeracji.

Dla wielu mieszkańców Łodzi, czy Poznania mieszkanie w bloku przestało już być atrakcyjne. Mieszkańcy aglomeracji chcą zmiany komfortu życia, więc coraz częściej wraz ze wzrostem ich zamożności wybierają dom z ogrodem, z dala od zgiełku, zanieczyszczeń oraz spojrzeń wielu sąsiadów. Dodatkowo, charakter ich pracy coraz częściej nie wymaga już wychodzenia z domu, posiadania biura gdzieś w mieście

– zauważa Jarosław Fijałkowski, prezes Grupy Real2B.

Migracja dobrze sytuowanych Polaków odbywa się najczęściej z centrum na obrzeża lub wręcz do pobliskiego powiatu, gdzie dominuje niska zabudowa domów jednorodzinnych.

Trwa rozbudowa i modernizacja polskich dróg

Na inwestycje drogowe w obecnym budżecie UE przeznaczono dla Polski ponad 40 mld zł. Poza uzyskaniem finansowania, również etap realizacji inwestycji idzie pełną parą. Na początku września ubiegłego roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oszacowało, że trwa budowa 880 km nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. Trwają też przygotowania do budowy 450 km kolejnych odcinków dróg krajowych, realizowanych w systemie „projektuj i buduj”. Oznacza to, że obecnie wykonawcy projektują te trasy i gromadzą dokumentację do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych.

Przyszłość centrów handlowych w mniejszych miastach

Rozszerzona wersja artykułu ukaże się w kwietniowym wydaniu e-magazynu „Handel w Polsce”.

Zdjęcie: pexels (CCO)