Ponad 650 mln zł z Programu Polska Wschodnia dostaną Olsztyn, Białystok oraz województwa: świętokrzyskie, podlaskie i podkarpackie na dofinansowanie inwestycji drogowych – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

28 lutego w Ministerstwie Rozwoju podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych we wschodniej Polsce, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Jakie inwestycje powstaną dzięki dofinansowaniu?

W ramach dofinansowania Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, podkieleckie Chmielnik i Chęciny – obwodnice, a Rzeszów – nowe połączenie wyprowadzające ruch z centrum. W Białymstoku sprawniej przejedziemy przez centrum i wschodnią część miasta.

Wiceminister wskazywał, że w przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaznaczono, że spójna sieć transportowa jest istotnym czynnikiem dla konkurencyjności gospodarki. Podkreślił także znaczenie kwestii klimatu i środowiska oraz dodał, że zrównoważony transport miejski podniesie komfort życia.

 

Transport ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z czynników determinujących konkurencyjność Polski i regionów, także poszczególnych sektorów gospodarki czy również przedsiębiorstw. Zapewnia bardzo ważną dostępność do rynków pracy. Nowoczesna infrastruktura drogowa to tak naprawdę bezpieczna infrastruktura, która wpływa na wzrost komfortu życia

– poinformował Hamryszczak.

Wiceminister zwrócił również uwagę na to, że inwestycje poprawią warunki prowadzenia biznesu:

 Łatwiejszy dostęp do dróg szybkiego ruchu, zmniejszanie zatorów na drogach, sprawna komunikacja i mniej samochodów w centrach miast – to realne zmniejszanie barier prowadzenia działalności gospodarczej.

Inne miasta również mają szansę na modernizacje

Łącznie z podpisanymi we wtorek umowami, w Programie Polska Wschodnia zakontraktowano już cztery inwestycje dotyczące ekomobilności miejskiej i 18 projektów dotyczących rozwoju transportu drogowego w makroregionie. Daje to w sumie blisko 2 mld zł.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że samorządy mogą ubiegać się o pozyskanie kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia. Uruchomiono właśnie trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł.

Źródło: PAP
Zdjęcie: pexels (CCO)