600 mld euro – tyle rocznie tracą firmy w Europie z powodu stresu. Eksperci alarmują, że ponad połowa nieobecności pracowników może być spowodowana nadmiernym stresem.

Co najbardziej stresuje w pracy?

Do najczęstszych czynników stresogennych zaliczane są m.in. nadmiar obowiązków i duże oczekiwania przełożonych. Pracownicy bardzo często czują się obciążeni obowiązkami oraz przytłoczeni spoczywającą na nich odpowiedzialnością. Stres związany z wygórowanymi oczekiwaniami pracodawcy pogłębiać może również brak wsparcia ze strony przełożonych, a także nieodpowiednie warunki, takie jak: hałas, złe oświetlenie, temperatura oraz zapach w miejscu pracy.

Stres motywuje, ale na krótką metę

Stres jest dla ludzkiego organizmu stanem normalnym, a niekiedy nawet wskazanym – mobilizuje przecież organizm w obliczu niebezpieczeństwa. Problem zaczyna się wówczas, gdy stres pojawia się w przypadku braku realnego zagrożenia i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Długotrwałe narażenie na stres ma bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, a także może doprowadzić do poważnych chorób, takich jak: depresja, nerwica czy choroby psychosomatyczne.

Zestresowany pracownik, to nieefektywny pracownik…

Osoby przeciążone i nieradzące sobie ze stresem w pracy są mniej efektywne i częściej popełniają błędy, co przekłada się na kondycję firm i niższe PKB krajów europejskich. Jak pokazują badania, europejskie firmy tracą co roku około 617 mld euro właśnie z powodu absencji chorobowej zatrudnionych.

Z tych właśnie powodów eksperci radzą pracodawcom, aby wspierali swoich pracowników w walce ze stresem m.in. poprzez diagnozę problemu czy zachęcanie do aktywności sportowej. Warto np. przeprowadzać anonimowe ankiety, w celu wykrycia przyczyn stresu w prowadzonej przez nas firmie. W radzeniu sobie z presją pomóc mogą również specjalne szkolenia dla pracowników. Natomiast sami pracownicy mogą rozładowywać swoje niepokoje nie tylko poprzez uprawianie sportu, ale również dzięki odpowiedniej organizacji pracy – ważna jest umiejętność planowania i dokonywania selekcji zadań.

W Europie stres jest drugim po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego najczęściej zgłaszanym problemem zdrowotnym związanym z pracą. Zdaniem ekspertów HSE, brytyjskiej organizacji rządowej nadzorującej bezpieczeństwo pracy, ok. 45 proc. absencji może być spowodowanych tego rodzaju napięciem. Według innych źródeł udział ten jest większy i sięga nawet 60 proc. Analiza przeprowadzona kilka lat temu wśród austriackich tzw. „białych kołnierzyków” wykazała, że 42 proc. z nich przechodziło na wcześniejszą emeryturę z powodu chorób związanych ze stresem.

Źródło: Newseria Biznes