ElectroMobility Poland w niedługim czasie ogłosi konkurs na miejski samochód elektryczny. Na bazie zwycięskiego projektu powstaną jeżdżące prototypy pojazdu.

Przypomnijmy, ElectroMobility Poland to spółka stworzona w październiku ubiegłego roku przez PGE, Tauron, Eneę oraz Energę. Każda z firm objęła w nim po 25 proc. kapitału akcyjnego, który wynosi 10 mln zł. Celem spółki jest stworzenie, przy pomocy polskiego rządu, podstaw dla powstania nowego rynku w Polsce oraz stanie się częścią globalnego przemysłu pojazdów elektrycznych.

We wrześniu ub. roku resort przedstawił plan rozwoju elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakłada on m.in., że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. Celem zaproponowanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych przez transport. Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego.

Elektromobilność to innowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie. Realizacja naszego planu wpisuje się w przyjęty przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju (…)

– mówił minister energii, Krzysztof Tchórzewski.

Źródło: PAP