Pięć miast podpisało umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych. Jednym z celów podpisanych umów jest zmniejszenie ruchu tranzytowego w centrach aglomeracji. Dofinansowanie z Unii Europejskiej otrzymały:  Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów.

Umowy unijne, które zostały podpisane 21 lutego, dotyczą dofinansowania dróg krajowych położonych poza Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T), które przechodzą przez miasta na prawach powiatu.

W sumie wartość unijnego dofinansowania dotyczących pięciu umów wynosi ponad 480 mln zł. W całym konkursie aplikowało 41 potencjalnych beneficjentów, którzy złożyli wnioski o środki w wysokości około 6 mld zł. W dyspozycji było ponad 2,1 mld zł. W dniu dzisiejszym rozdysponowujemy około jedną czwartą tej kwoty

– powiedział wiceminister rozwoju, Witold Słowik.

Celem inwestycji jest uwolnienie miast od dużego ruchu. Umowy podpisywane zostały we wtorek pomiędzy miastami i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Największym beneficjentem spośród pięciu miast, które we wtorek podpisały umowy, jest Kraków. Stolica Małopolski pozyskała ponad 179 mln zł na rozbudowę ulicy Igołomskiej we wschodniej części miasta. Ulica stanowi część drogi krajowej nr 79. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się przepustowość i płynność ruchu, co pozytywnie wpłynie m.in. na zmniejszenie korków i ograniczenie emisji spalin.

Gliwice otrzymają blisko 117 mln zł na budowę kolejnego odcinka obwodnicy śródmieścia, który przejmie ruch i funkcję drogi krajowej z infrastruktury niedostosowanej do przenoszenia dużego ruch. Zachodnia część obwodnicy miasta będzie drogą krajową, fragmentem istniejącej już trasy nr 78 relacji Chałupki – Chmielnik.

Bydgoszcz otrzymała dofinasowanie na przebudowę ul. Grunwaldzkiej od Węzła Zachodniego do granic miasta o długości 4,6 km. Z kolei Leszno pozyskało ponad 57 mln zł na przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta. Ostatni beneficjent, Tarnów otrzyma blisko 15 mln zł na poprawę jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T poprzez zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 73.

Źródło: PAP

Zdjęcie: pexels (CC0)