Firma Unilever ogłosiła, że do roku 2025 wszystkie wykorzystywane przez nią plastikowe opakowania będą przeznaczane do ponownego użytku, przetworzenia lub kompostowania. Jednocześnie, spółka apeluje do całego przemysłu produktów szybko zbywalnych o przyspieszenie procesu tworzenia tzw. gospodarki obiegowej.

Według fundacji Ellen MacArthur Foundation (EMF) jedynie 14 proc. plastikowych opakowań produkowanych globalnie jest wykorzystywanych do ponownego przetworzenia. Aż 40 proc. odpadów ląduje na wysypiskach, a jedna trzecia trafia do ekosystemu, zanieczyszczając środowisko. Już dziś szacuje się, że do roku 2050 w morzach i oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb. Architekt i promotor idei zrównoważonego rozwoju William McDonough twierdzi, że koncepcja „gospodarki obiegowej” jest obecnie jednym z największych na świecie wyzwań w dziedzinie projektowania i zarządzania – podobnie jak zwiększanie udziału energii odnawialnej w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

Gospodarka obiegowa szansą na ratunek środowiska

Unilever zobowiązał się, że do 2025 r. przestawi się w całości na opakowania w pełni odnawialne. Ponadto firma przedłuży członkostwo w fundacji Ellen MacArthur Foundation o kolejne trzy lata oraz będzie wspierała inicjatywę New Plastics Economy. W ramach tej inicjatywy do roku 2020 opublikuje pełne zestawienie tworzyw sztucznych wykorzystanych w swoich opakowaniach, aby pomóc stworzyć protokół dotyczący tworzyw sztucznych dla przemysłu.

Unilever zamierza również opracować metody przetwarzania wielowarstwowych torebek i podzielić się swoimi rozwiązaniami z całą branżą. Firma zobowiązała się do zredukowania ilości opakowań wykorzystywanych w tej dekadzie o jedną trzecią do roku 2020, a także do wykorzystania większej ilości przetworzonych plastikowych opakowań o co najmniej 25 proc. do roku 2025, w porównaniu z rokiem 2015. Decyzja Unilever jest elementem wdrażania Planu „Życie w sposób zrównoważony”. W roku 2015 firma osiągnęła jeden z swoich celów, przekazując na wysypiska jedynie odpady niebezpieczne, czyli takie, których przechowywanie i utylizacja wymagają odpowiednich środków.

Nasze plastikowe opakowania odgrywają kluczową rolę w kwestii wyglądu i bezpieczeństwa, a także sprawiają, że produkty są bardziej przyjazne dla naszych klientów. Oczywiste jest dla nas, że jeśli nadal chcemy wykorzystywać korzyści płynące z tego wielofunkcyjnego materiału, jako branża musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że zarządzanie tym surowcem po wykorzystaniu przez konsumenta jest odpowiedzialne i wydajne

– powiedział Paul Polman, dyrektor generalny Unilever.

Zdjęcie: pixabay (CC0)