Z przeprowadzonych badań wynika, że im większa firma, tym większa częstotliwość korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Jak radzić sobie z pracownikami, dla których L4 jest nie tyle koniecznością, co wymówką do przedłużenia wolnego?

Problem fałszywego L4 w dużych firmach

Nagminne niewłaściwe korzystanie z L4 widoczne jest zwłaszcza w dużych firmach. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Po pierwsze duże struktury przedsiębiorstw cechują się decentralizacją władzy oraz rozbudowaną piramidą komunikacji. Im większa liczba pracowników, tym większe poczucie anonimowość panuje w zespole.

Wysoka rotacja na stanowiskach dodatkowo wpływa na czucie się anonimowym w miejscu pracy. Prowadzone przez firmę Conperio audyty absencji chorobowej w przedsiębiorstwach wskazują, że wysoki poziom rotacji bezpośrednio wpływa na liczbę zwolnień L4 i jest znacznie wyższy u osób, które dopiero rozpoczynają pracę w danej organizacji, ale otrzymały już pierwszą umowę o pracę po okresie próbnym. Rotacja ma również związek z niskim poziomem zaangażowania pracowników, którzy np. nie potrafią nazwać własnego stanowiska pracy czy działu, nie wiedzą, jak nazywa się ich bezpośredni przełożony. Gdy często zmieniają się współpracownicy i przełożeni, pracownik zaczyna tracić motywację. Przy braku wypracowanej strategii komunikacji, motywacji i przyjaźnie zbudowanej kultury organizacji, istnieje ryzyko, że pracownik będzie postrzegał siebie jako niewielki element układanki, a nie jednostkę pracującą dla innego człowieka w zespole.

Dane zgromadzone z ponad 40 polskich firm potwierdzają zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa oraz wysokim poziomem rotacji a wartością współczynnika absencji.

Absencja w zależności od wielkości zatrudnienia (źródło: Conperio Indeks – wartość współczynnika absencji z 2016 roku w stosunku do wielkości firmy).

 

Miesiąc 2016 Wartość współczynnika absencji [%] powyżej 500 pracowników Wartość współczynnika absencji [%] poniżej 500 pracowników Wartość współczynnika absencji [%] bez względu na wielkość firmy.
styczeń 2,99 3,6 3,27
luty 4,37 5,3 4,9
marzec 3,79 6,47 5,19
kwiecień 3,75 4,79 4,18
maj 4,43 5,21 4,86
czerwiec 4,31 5,96 5,14
lipiec 4,47 5,5 5,01
sierpień 4,12 4,67 4,38
wrzesień 4,31 4,61 4,47
październik 3,46 5,64 4,61
listopad 3,01 4,72 3,96
grudzień 3,1 5,27 4,25

 

Jak „chorują” pracownicy w mniejszych firmach?

W mniejszych przedsiębiorstwach współczynnik absencji nie bywa zazwyczaj aż tak alarmujący, ponieważ poczucie wzajemnej odpowiedzialności jest bardziej rozbudowane. Pracownicy w mniejszych firmach mają dwie główne motywacje – pragną być dobrze opłacani oraz czują się potrzebni dla firmy.

Jak przekonać pracowników, żeby nie traktowali zwolnienia lekarskiego jak przedłużonego urlopu?

Rozszerzona wersja artykułu znajdzie się w marcowym wydaniu e-magazynu.