Od stycznia weszło w życie wiele zmian w polskim prawie, które bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców. Od ponad miesiąca obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli dokonywanych przez ZUS. Jeśli prowadzisz firmę, koniecznie zapoznaj się z nowymi regulacjami prawnymi.

Wraz z początkiem 2017 r. zmienił się szereg ustaw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym m.in. ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak również ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

Kto może spodziewać się kontroli?

Zgodnie z nowymi przepisami, ZUS przeprowadzi kontrolę u tych płatników składek,
u których wstępna weryfikacja danych w KSI ZUS (Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) wykaże prawdopodobieństwo naruszenia praw i obowiązków związanych z obszarem ubezpieczeń społecznych. Inspektorzy ZUS zweryfikują również dokumentację tych przedsiębiorstw, u których wystąpi największe ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej płatnika.

Wymóg ten nie będzie dotyczył przedsiębiorstw w momencie, gdy organ poweźmie uzasadnione podejrzane związane z zagrożeniem życia lub zdrowia, popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku związanego z wykonywaniem prowadzonej działalności (art. 78a.2 ustawy o SDG).

(…) Nadmierna kontrola a także nieustanne zmiany w prawie doprowadzić mogą do niechęci przedsiębiorców w stosunku do administracji publicznej. Dodatkowo, przewlekłe kontrole przez organy nadzorujące, niejednokrotnie paraliżują pracę wielu działów w firmie. Antidotum na opieszałość ZUS-u w zakresie przewlekłości czynności kontrolnych jest możliwość wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie kontroli (art. 84c.15a ustawy o SDG), ale – uwaga – skarga ta nie spowoduje zawieszenia prowadzonego postępowania

– komentuje Jolanta Rybak z Inventage Polska Sp. z o.o, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych m.in. w spółkach giełdowych, placówkach medycznych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rozszerzona wersja artykułu, w której dowiesz się, jak będzie wyglądała wizyta ZUS-u w firmie, znajdzie się w marcowym wydaniu e-magazynu „Handel w Polsce”.