Jan III Sobieski dołącza do grona królów na polskich banknotach. 10 lutego Narodowy Bank Polski wpuści do obiegu nowy banknot o nominale 500 zł.

Nowy banknot zaprojektował Andrzej Heidrich, autor pozostałych polskich banknotów. Heidrich zachował chronologiczną ciągłość serii „Władcy polscy” przez umieszczenie na banknocie 500 zł wizerunku króla Jana III Sobieskiego.

Nowy banknot jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku

Prace nad nowym banknotem rozpoczęto jeszcze w listopadzie 2014 r. NBP wyjaśniał, że  banknot o nominale 500 zł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i na rosnące koszty utrzymywania zapasu strategicznego NBP. Ówczesny prezes NBP, Marek Belka zapotrzebowanie na nowy banknot motywował wzrostem gospodarczym, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz niskimi stopami procentowymi. Marek Belka tłumaczył:

wprowadzenie do obiegu banknotu o nominale 500 zł pozwoli odpowiedzieć na ten wzmożony popyt i przyniesie oszczędności w kosztach funkcjonowania NBP.

Producentem wszystkich polskich banknotów na zlecenie NBP jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Źródło: Centrum prasowe PAP