Rząd zaostrza sposoby walki z oszustwami podatkowymi. 26 stycznia Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, która pozwala na skuteczną walką z wyłudzeniami VAT.

Milionowe straty budżetu państwa

Do nowelizacji prawa skłoniła rządzących szeroka skala oszustw podatkowych oraz niewielkie kary, jakie otrzymywali za nie dotychczas skazani. Spośród wyroków wobec 253 sprawców wielkich wyłudzeń nienależnego zwrotu VAT, w latach 2014-2016 tylko w 31 przypadkach były to kary bezwzględnego pozbawienia wolności, w dodatku niskie. Zazwyczaj kończyło się na karach wolnościowych i grzywnach, w tym takich jak 1700 zł grzywny przy zysku z przestępstwa wynoszącym 3 mln zł. Należy podkreślić, że oszustwa związane z wyłudzaniem VAT-u, wyrządzają gigantyczne szkody budżetowi państwa. Według ustaleń NIK, organy kontroli skarbowej wykryły w 2015 roku fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. To kwota ponad półtora razy większa niż ówczesny deficyt budżetowy.

Wyłudzaniem podatku od towarów i usług (VAT) zajmują się najczęściej międzynarodowe grupy przestępcze. Sprawcy przedstawiają fałszywe dokumenty, na podstawie których wyprowadzają pieniądze z budżetu państwa m.in. pod pretekstem rzekomo zapłaconego wcześniej podatku VAT. Najbardziej agresywną formą przestępstw skarbowych są oszustwa karuzelowe, które polegają na wielokrotnym obrocie tym samym towarem przez różne firmy i wyłudzaniu korzyści z fikcyjnych transakcji.

Fałszowanie faktur wywołuje znacznie większe spustoszenie w budżecie państwa niż podrabianie pieniędzy. Komisja Europejska wskazuje w ostatnim swoim raporcie dotyczącym nadużyć w VAT, że na tle państw UE Polska znajduje się w czołówce niechlubnego rankingu.

Kara adekwatna do przewinienia, czyli co przewiduje ustawa

Za wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie grozić będzie kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczyć będzie towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 milionów złotych, albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich wyłudzeń stałe źródło dochodu, przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Taka wysokość grożących kar wykluczy możliwość zastosowania wobec sprawcy warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Jeśli wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych, oszustom grozić będzie kara przewidziana dla najcięższych zbrodni, czyli od 5 do 15 lat więzienia, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat pozbawienia wolności. Nowe prawo przewiduje również możliwość wymierzenia grzywny, orzeczonej obok kary pozbawienia wolności, w wysokości do 6 mln zł. Wysokość kar zależeć będzie nie od kwot wyłudzonych z budżetu państwa, lecz od wartości towarów i usług brutto, których dotyczyć będzie fałszywa faktura.

Projekt przewiduje możliwość łagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia, jeśli sprawca ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa, wskaże swoich wspólników oraz zwróci całą bezprawnie uzyskaną korzyść majątkową.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że uczciwi przedsiębiorcy nie mają powodów do niepokoju. Projektowane przepisy dotyczą tylko i wyłącznie umyślnych czynów, a nie zwykłych błędów przy wystawianiu faktur, które zdarzają się legalnie działającym przedsiębiorcom.

Źródło: PAP