Bank Millennium wprowadził możliwość automatycznego tworzenia raportów JPK_WB w formacie wymaganym przez Ministerstwo Finansów. Nowa usługa w systemie bankowości internetowej Millenet dla firm znacznie ułatwi życie przedsiębiorcom zobowiązanym do dostarczania organom kontroli skarbowej plików w tym konkretnym formacie.  

Obowiązek generowania plików JPK w Polsce został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów 1 lipca 2016 r. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników oraz przekraczających obroty 50 milionów euro lub o sumie bilansowej przekraczającej 43 miliony euro. W przyszłości obowiązek  zostanie rozszerzony również na mniejsze przedsiębiorstwa.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) to zestaw danych eksportowany z systemów ewidencyjnych przedsiębiorstwa. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) ułatwiający jego przetwarzanie. JPK jest narzędziem skutecznie wykorzystywanym w wielu krajach Unii, m.in. Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Litwie, Luxemburgu, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Korzyści dla przedsiębiorców

Raporty JPK dotyczące wyciągów bankowych mogą służyć zarówno jako raporty podstawowe – gotowe do przekazania kontroli skarbowej, jak i pomocnicze – umożliwiające weryfikację danych uzyskanych z systemów firmy. Klient zamawiający raport definiuje jedynie jego podstawowe parametry takie jak: okres rozliczenia, Urząd Skarbowy, do którego raport ma być skierowany oraz dodatkowe osoby, które mają go otrzymać (wskazane osoby otrzymają wiadomość z linkiem do pobrania). Wygenerowany raport może sięgać do 6 lat wstecz i co ważne, zawierać informacje o wszystkich rachunkach obsługiwanych we wskazanym okresie, nawet jeśli w momencie zamawiania raportu są już zamknięte. Nowa usługa uruchamiana jest na podstawie pisemnego wniosku klienta.