Sfinks zawarł kolejną umowę przejęcia sieci. Należąca w stu procentach do Sfinks Polska spółka zależna podpisała umowę o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim.

Podpisane porozumienie określa warunki, na jakich grupa Sfinks jest uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy. Wartość transakcji wyniesie od 5 mln zł do 8 mln zł. Dzięki zawartej umowie licencyjnej grupa Sfinks będzie mogła w ciągu 4 lat prowadzić działalność w ramach brandów Meta Seta Galareta, Meta Disco i Funky Jim ukierunkowaną na dalszy ich rozwój.

Umowa o współpracy została zawarta na okres 4 lat. W tym czasie Sfinks ma podjąć decyzję, czy skorzysta z prawa nabycia konceptów. Zgodnie z porozumieniem cena sprzedaży nie będzie niższa niż 5 mln zł i nie wyższa niż 8 mln zł netto.

W przypadku realizacji transakcji należąca do Sfinksa będzie jedynym posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej wykorzystywanych w wymienionych markach. „Meta Seta Galareta” to sieć barów typu bistro nawiązujących swoim wyglądem do ducha epoki PRL-u. „Meta Disco” to kluby taneczne, zaś bar „Funky Jim” to pierwszy lokal w Polsce objęty patronatem marki Jim Beam.

 (…) Interesują nas koncepty posiadające ciekawy know-how, a przy tym dające szanse rozwoju sieci. W przypadku Mety i Funky Jim mamy spełnione oba te warunki. Ponadto, jako że różnią się one założeniami marketingowymi od dotychczas prowadzonych przez nas konceptów, umożliwiają nam w dużej mierze dotarcie do innych grup docelowych, jednocześnie pozwalając generować liczne synergie w kontekście wszystkich naszych sieci, także zakupowe – tak zawartą umowę przejęcia sieci komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.