Setki miejsc pracy, produkcja okrętów cywilnych oraz wojskowych, współpraca z konsorcjum firm – takie perspektywy otwiera zakup Stoczni Szczecińskiej przez Fundusz Inwestycyjny Mars.

20 stycznia Towarzystwo Finansowe Silesia sprzedało Stocznię Szczecińską za 100 mln zł Funduszowi Inwestycyjnemu Mars. Zgodnie z zawartymi umowami nabywcą 100 proc. udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (SPP) jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MARS FIZ) – podmiot, który w strukturze Polskiej Grupy Zbrojeniowej konsoliduje spółki stoczniowe oraz nieruchomościowe.

Okręty cywilne i wojskowe

Inwestycja ma być pierwszym krokiem w odbudowie polskiego przemysłu stoczniowego. Dzięki niej może powstać największa nad Bałtykiem i jedna z największych w Europie grupa stoczniowa. W szczecińskiej stoczni mają być produkowane okręty cywilne, a w przyszłości również okręty podwodne dla polskiej Marynarki Wojennej. Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz zwracał uwagę na znaczenie przemysłu stoczniowego dla polskiego bezpieczeństwa: Przemysł stoczniowy ma bowiem znaczenie strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i zabezpieczenia dostaw dla Sił Zbrojnych RP. (…) Chcemy bowiem, żeby programy morskie były realizowane w pierwszej kolejności przez polskie stocznie, przez polskim pracowników – czytamy na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Powstanie grupy stoczniowej wiąże się również ze stworzeniem setek nowych miejsc pracy w Pomorzu Zachodnim.

To kolejny krok mający na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Po podpisaniu w lipcu ubiegłego roku przez Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski SA umowy dotyczącej finansowania budowy pierwszych od 15 lat dwóch polskich promów, przyszedł czas na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia, wynikającego wprost z naszej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Inwestycja zwiększy synergie pomiędzy spółkami stoczniowymi skupionymi w Mars FIZ

Nabycie przez MARS FIZ 100 proc. udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy jest kontynuacją procesu, mającego na celu konsolidację kluczowych polskich aktywów stoczniowych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Obecnie Mars FIZ zarządza portfelem akcji i udziałów 15 spółek niepublicznych. Wśród nich znajdują się podmioty z sektora remontu i budowy statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, w tym Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni oraz Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” działająca w Szczecinie i Świnoujściu oraz spółki nieruchomościowe. Właścicielem 99,4 proc. certyfikatów Funduszu jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

Inwestycja zwiększy także synergie pomiędzy spółkami stoczniowymi skupionymi w Mars FIZ. – Ta operacja umożliwi wygenerowanie efektu synergii gospodarczej w ramach MARS FIZ, która ukierunkowana będzie na rewitalizację działalności stoczniowej w Szczecinie. Inwestycja pozwoli również na pozyskanie aktywów i kompetencji, niezbędnych do budowy polskich promów pasażerskich. To przedsięwzięcie istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Stąd obecność Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym projekcie. – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Jak donosi resort, obecnie na terenie SPP funkcjonuje ponad 50 firm, które łącznie zatrudniają ponad 2 tys. pracowników. Aktywa spółki to przede wszystkim infrastruktura przeznaczona do produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym do produkcji okrętów. Są to w głównej mierze obiekty charakterystyczne dla przemysłu stoczniowego, m.in. specjalistyczne dźwigi, hale, pochylnie, nabrzeża, magazyny, place prefabrykacyjne i składowe.

Źródło: PAP/ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej