Empik

Akcjonariusze Empik Media & Fashion zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW, a od 22 lipca handel akcjami jest zawieszony.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, tj. 105.656.378 będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę – czytamy w komunikacie

22 lipca doszło do zawieszenia handlu przez władze giełdy, wówczas obrót akcjami EMF jest niemożliwy. Miało to związek z przeprowadzeniem procesu przymusowego wykupu udziałów przez większościowego właściciela. Wezwanie ogłosiła spółka Krockella s.r.o. Chciała odkupić pozostałe w rękach drobnych inwestorów 1 mln 368 tys. 994 akcji, stanowiących 1,3 proc. kapitału zakładowego.

Akcjonariuszami Empik Media & Fashion są Bookzz Holdings Limited, Marek Ondrejka, Krockella s.r.o., EMF Holding 2 B.V. oraz EMF Holding 4 B.V.

Redakcja Handel w Polsce
Zdjęcie: Flickr.com (Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0)

{relatednews}