uslugiFinansoweDzienKonsumenta

W Światowy Dzień Konsumenta UOKiK przypomniał o standardach w reklamowaniu usług finansowych.

Punktem wyjścia do dyskusji były wstępne wyniki badań reklam usług finansowych, które UOKiK przeprowadził pod koniec 2014 roku. Z analizy reklam 28 instytucji finansowych: banków, firm pożyczkowych, SKOK-ów, pośredników wynika, że nie zawsze przekazy jasno i rzetelnie informują o warunkach oferty. Powtarzającym się problemem jest ich nieczytelność – zrozumienie warunków oferty utrudnia m.in. zbyt mała czcionka, którą są napisane istotne informacje m.in. o kosztach kredytu i krótki czas ich wyświetlania. Ponadto, w reklamach brakowało informacji o oprocentowaniu, o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, o kosztach kredytu. W związku z tym, UOKiK miał zastrzeżenia do tego, czy konsument oglądający reklamę jest w stanie zapoznać się z rzeczywistą treścią oferty i czy po jej obejrzeniu wie, jakie koszty będzie musiał ponieść.

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta UOKiK przypomniał instytucjom finansowym o potrzebie samoregulacji w zakresie przekazów reklamowych – opracowania kodeksu dobrych praktyk, który byłby przestrzegany przez wszystkich przedsiębiorców z branży.

Więcej informacji znajduje się na stronach UOKiK

Źródło: uokik.gov.pl Fot. Rick Harris (CC BY-SA 2.0)

{relatednews}