gpwArticle logo mini

Dzisiaj na warszawskiej giełdzie po raz pierwszy zadebiutowały Certyfikaty Odwrotnie Zamienne. Do obrotu zostały wprowadzone dwie serie nowych certyfikatów opartych na kursach akcji spółek PKO BP i KGHM.

26 lipca br. zadebiutowały na warszawskiej giełdzie nowe instrumenty finansowe na polskim rynku – Certyfikaty Odwrotnie Zamienne (COZ), które zostały wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG.

Instrumentem bazowym dla nowych certyfikatów są akcje dwóch polskich spółek: PKO BP oraz KGHM. Nowością, która zwróci uwagę inwestorów, jest wysoki i stały kupon odsetkowy na koniec inwestycji wyliczany od wartości nominalnej certyfikatu niezależnie od ceny instrumentu bazowego. W przypadku certyfikatów na akcje spółki KGHM kupon wynosi 16,5% (10,73% w skali roku), a dla certyfikatów na PKO BP – 12,5% (8,18% w skali roku). Termin zapadalności nowych certyfikatów jest określony na 31 grudnia 2014 r.

Od ceny instrumentu bazowego zależy natomiast forma wykupu instrumentu w terminie zapadalności. Jeśli kurs instrumentu bazowego zamknie się powyżej ceny wykonania (kurs instrumentu bazowego z dnia 26 czerwca 2013 r. dla obu serii certyfikatów) inwestorowi przysługiwać będzie wypłata 100% wartości nominalnej certyfikatu powiększona o kupon odsetkowy. Jeśli kurs będzie równy lub niższy niż cena wykonania inwestor otrzyma akcje danej spółki wyliczane wg współczynnika konwersji zdefiniowanego w dniu pierwszej wyceny wraz odsetkami.

Poszerzenie oferty GPW o kolejne instrumenty finansowe jest kontynuacją strategii warszawskiej giełdy mającej na celu zapewnienie inwestorom dostępu do szerokiego wachlarza produktów zarówno tych tradycyjnych, jak i innowacyjnych o bardziej złożonej konstrukcji, które pozwalają na dywersyfikację ryzyka również w czasie słabszej koniunktury na rynkach.

Udostępnij
Poprzedni artykułIntermarché w Przeworsku
Następny artykułMiędzybrodzki Makaron gwiazdki

Zostaw wiadomość

Please enter your comment!
Please enter your name here