siodmeUrodzinyNewConnect

31 sierpnia minęło siedem lat od rozpoczęcia działalności rynku NewConnect. Ponad 10,37 mld zł wynosi kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na NewConnect

W ciągu siedmiu lat 31 spółek przeniosło notowania z alternatywnego systemu obrotu na Główny Rynek GPW.

438 spółek (w tym 10 zagranicznych) o łącznej kapitalizacji wynoszącej 10,37 mld zł i ponad 3,6 mld zł pozyskanych z ofert pierwotnych i wtórnych (na koniec lipca 2014 r.) – to siedmioletni bilans funkcjonowania NewConnect, alternatywnego rynku akcji GPW.

Ze wszystkich notowanych na NewConnect spółek 10 to podmioty zagraniczne. Trzy firmy pochodzą z Czech, dwie z Cypru i po jednej z Bułgarii, Holandii, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.

W ciągu siedmiu lat aż 31 spółek przeszło z NewConnect na Główny Rynek. Jutro notowania przeniesie 32 spółka – Termo-Rex specjalizujący się m.in. w obróbce cieplnej elementów stalowych. Tylko w tym roku na rynku NewConnect zadebiutowało 17 emitentów.

Najwięcej na NewConnect jest reprezentantów branży handlowej (66 spółek i dodatkowo 8 specjalizujących się w e-handlu) oraz sektora usługi inne (62). Znaczący udział stanowią firmy działające w usługach finansowych (45) oraz informatyczne (42).

siodmeUrodzinyNewConnect 1char

Patrząc na podział geograficzny spółek notowanych na NewConnect okazuje się, że dominują emitenci z województwa mazowieckiego (170). Silną reprezentację na NewConnect mają też spółki z województw dolnośląskiego (59) i śląskiego (57).

siodmeUrodzinyNewConnect 2char

W ciągu siedmiu lat NewConnect stał się drugim rynkiem wśród europejskich rynków alternatywnych pod względem liczby notowanych spółek.

siodmeUrodzinyNewConnect 3char

Od połowy 2013 r. GPW przeprowadziła reformę rynku NewConnect, wprowadzając zmiany mające na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa rynku zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. Zmiany wprowadzono w Regulaminie ASO w obszarze warunków wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu i zakresu dokumentu informacyjnego, a także zaostrzono obowiązki informacyjne spółek oraz wymogi wobec Autoryzowanych Doradców.

Zdjęcia: Dane GPW, NewConnect