konkurspracamagisterska

5000 zł nagrody dla autora najlepszej pracy magisterskiej poświęconej tematyce rynku kapitałowego.

„Publiczny rynek kapitałowy” – taki powinien być temat pracy magisterskiej, która ma szansę powalczyć o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Autor najlepszej pracy magisterskiej otrzyma 5000 zł, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca zostaną wyróżnieni. Giełda może także przyznać nagrodę specjalną – zaprosić laureata do udziału w jednym z realizowanych przez GPW projektów.

Budowanie wiedzy o rynku kapitałowym i co za tym idzie zaufania do instytucji działających w jego obrębie jest dla nas priorytetem. Edukacja przekłada się zarówno na mniejsze ryzyko podejmowanych decyzji inwestycyjnych, jak również na rozwój rynku. Wykształceni młodzi ludzie to przyszli inwestorzy, ale też kadry, od których przygotowania zależy jakość rynku w najbliższych latach. Konkurs na najlepsze prace magisterskie to jedna z wielu inicjatyw, które podejmujemy by zainteresować młodych rynkiem kapitałowym i poszerzać ich wiedzę o mechanizmach, jakie nim rządzą – powiedział Adam Maciejewski, Prezes GPW.

Laureatów wybierze kapituła, w skład której wejdą członkowie Komitetu Naukowego GPW. Przy ocenie brany będzie pod uwagę poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa. Do konkursu można zgłosić pracę obronioną na krajowej uczelni w tym samym roku akademickim, w którym trwa dana edycja konkursu. Termin zgłaszania prac upływa 30 września.

Działalność w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z rynkiem kapitałowym jest jednym z celów statutowych GPW. Giełda samodzielnie, a także wspólnie z partnerami – instytucjami rynku kapitałowego organizuje szkolenia, seminaria i konferencje upowszechniające inwestowanie w instrumenty finansowe i wiedzę o rynku.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Info i zdjęcie: gpw.pl