zatweirdzenieZmianZarzaduGPW2013 article

17 września br. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy polegającej na powołaniu Dariusza Kułakowskiego na Członka Zarządu

GPW informuje, że na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego 17 września 2013 r. zatwierdzono zmiany w Zarządzie Giełdy, które zostały podjęte przez Radę Giełdy 22 maja br.

W wyniku decyzji KNF Dariusz Kułakowski, od 2006 r. Dyrektor Generalny ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Pionu Informatyki GPW, będzie sprawował funkcję członka zarządu GPW oraz Chief Information Officer.

Powyższa zmiana w składzie Zarządu Giełdy będzie obowiązywać od dnia doręczenia GPW decyzji KNF.

Dariusz KUŁAKOWSKI
Dariusz Kułakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej. Posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science). Dariusz Kułakowski jest wieloletnim pracownikiem GPW. W latach 1993-1999 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Systemów Giełdowych, a w latach 1999-2001 Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki. W latach 2001-2003 pracował w PZU na stanowisku Dyrektora Biura Integracji Informatyki. W latach 2003-2006 pełnił funkcje Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki oraz Dyrektora Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatora Technicznego Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 2006 r. ponownie związany z GPW. Zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Technologii, odpowiedzialnego za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Pionu Informatyki GPW, prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektem wdrożenia systemu UTP. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.