produktyrolne c

 

Na rynku rolnym w maju 2013 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych i zwierzęcych w skupie i na targowiskach. Wzrosły jedynie ceny drobiu w skupie oraz ziemniaków i żywca wołowego na targowiskach – podał Główny Urząd Statystyczny.

 

W skali roku, w maju odnotowano w skupie dalszy spadek cen większości produktów roślinnych i zwierzęcych, za wyjątkiem pszenicy, ziemniaków, drobiu i mleka. Na targowiskach odnotowano wzrost cen pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, ziemniaków oraz żywca wołowego. Spadły za to ceny targowiskowe żyta, owsa, żywca wieprzowego i prosiąt na chów.

Przy spadku cen skupu pszenicy w skali miesiąca o 1,8% (95,50 zł/dt), przeciętne ceny tego ziarna były wyższe niż przed rokiem o 2,3%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 103,70 zł, tj. o 1,3% mniej niżprzed miesiącem, ale o 6,7% więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 68,46 zł/dt, tj. mniej o 7,5% w porównaniu z kwietniem br. i o 7,3% niż w tym samym okresie 2012 r. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły średnio 76,72 zł/dt i zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,2%, a w ujęciu rocznym o 9,6%.

Ceny jęczmienia w skupie spadły w stosunku do ubiegłego miesiąca o 0,6% do poziomu 80,44 zł/dt., a w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku o 4%. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 92,83 zł, tj. o 1,2% mniej niż przed miesiącem, ale o 1,3% więcej niż przed rokiem.

W maju 2013 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 83,84 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalały o 0,7%, a do analogicznego okresu ub. roku o 2%. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 87,91 zł/dt i były o 3,3% niższe od kwietniowych, ale o 2,1% wyższe od majowych 2012 r.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały o 5,3% (średnio do 57,80 zł/dt), w odniesieniu do maja 2012 r. spadek cen osiągnął 1,8%. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1dt tego zboża wyniosła 72,17 zł, tj. o 4,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 7,7% mniej niż w maju 2012 r.

Ziemniaki w skupie znacznie potaniały (57,56 zł/dt) i cena ich była o 14,7% niższa od notowanej miesiąc wcześniej, natomiast w ujęciu rocznym nastąpił wzrost o 19,9%. Z kolei ceny na targowiskach podniosły się średnio do poziomu 92,76 zł/dt, tj. więcej o 5,9% w stosunku do kwietnia br. i aż o 59,4% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 5,16 zł/kg i były niższe o 2,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 5,07 zł, tj. o 2,7% mniej niż przed miesiącem i o 1% mniej niż przed rokiem.

Za prosię na chów płacono średnio 168,44 zł/szt., tj. o 1,9% mniej niż przed miesiącem i o 4,9% mniej w porównywalnym okresie przed rokiem.

Relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta nie zmieniła się i wyniosła w maju br. 6,7. Również nie zmieniła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (5,6).

Ceny skupu żywca wołowego (6,19 zł/kg) spadły w stosunku do kwietnia br. o 3%, a w skali roku o 1,9%. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wynosiły 6,68 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2%, a w ujęciu rocznym o 5,9%

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,23 zł/kg, tj. o 2,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

 

Źródło:

egospodarka promoLogo cropp

Udostępnij
Poprzedni artykułOFERTA REKLAMOWA
Następny artykułO nas

Zostaw wiadomość

Please enter your comment!
Please enter your name here